Birlikte, yabancıyız ⎜Together We’re Stranger

Please scroll down for English

“Birlikte, yabancıyız”

Vajiko Chachkiani – Senem Gökçe Oğultekin

01 – 14 / 10 / 2020

Kültür için Alan tarafından desteklenen kâr amacı gütmeyen güncel sanat oluşumu Monitor, üçüncü yılının ilk etkinliğinde Vajiko Chachkiani ve Senem Gökçe Oğultekin’i “Birlikte, yabancıyız” sergisiyle bir araya getiriyor. Pandemi nedeniyle bu sene çevrimiçi kanallar aracılığıyla izlenebilecek sergilerden ilki, kişinin toplumsal bağlardan sıyrılıp kendi birliğinin içindeki çokluğu görebilme mücadelesine odaklanıyor. 

Karl R. Popper “Daha İyi Bir Dünya Arayışı” isimli kitabında, organizmaların yuvaları, çatıları ve sıradağları yapılandırmasının arkasında, daha iyi bir dünya arayışının olduğundan söz eder. Organizmalar bu yolda, yeni çevreleri bulup keşfeder ve onları değiştirirler.* “Birlikte, yabancıyız”, devredilen anılar üzerinden kurgulanmış benliklerimizin temsil ettiklerinden ayrılıp bize ait olanın peşine düştüğümüz bir hikâyenin giriş bölümünü oluşturuyor. 

Vajiko Chachkiani 2017’de ürettiği “Winter which was not there” isimli çalışmasını, kendi tarihinden kurtulmaya çalışan kişi metaforundan yola çıkarak hazırlar. Denizin altından çıkarılan anıtsal heykel, onunla aynı sureti paylaşan adamın aracının arkasına bağlı şekilde yol alır. Aktarılan bellek üzerinden inşa edilen benliğin yıkımına şahit olduğumuz bu çalışmada; bul, topla, yok et aşamalarıyla varoluşun bağlı olduğu yanılsamalardan kopuşlar gerçekleşir. Temsil ettiklerinden uzaklaşıp kendi olmaya yaklaşan bir kişinin profilinin çizildiği bu hikâyede, devredilen geçmişin yükü, bağlı olduğu ipin ucunda gidilen yolda geride bırakılmıştır. 

E. M. Cioran’ın, “Tarih ve Ütopya” kitabında anlattıklarından biri, kendimiz hakkında yanılsamamız kalmadığında, başkası hakkında da yanılsama kalmayacağına dairdir. Yazara göre, kendini tanımayı amaç haline getirmiş olan yaptıklarının arkasında uzanan kirli nedenlerle yüzleşmeye de artık hazır hale gelmiştir.** 

Senem Gökçe Oğultekin, 2017’de Ani’de çekimlerini gerçekleştirdiği “Dun / Home” ismini taşıyan çalışmasında, iki millet arasındaki olasılıklar dahilinde henüz gerçekleşmemiş bir versiyonu canlandırır. Videoda, başlangıçta biri yabancı, diğeri ev sahibi iki karakterin birbirlerini anlama ve kabul etme yolunda kendi benliklerine çıktıkları keşfe ortak oluruz. Artık iki tarafı birbirine bağlamayan bir köprünün işlevini yerine ne getirebilir? Yıkıntılar arasında var olmaya devam eden farklı canlı türlerini izlemek ve oluş şekillerini anlamak yeni bağlantı yolları inşa etmemize olanak sağlayabilir mi? İki taraf olmadığını, yabancının aktarılan geçmişle sadece içimizdeki bir yanılsama olduğunu hissetmek tüm bağlantı yollarını gereksiz kılabilir mi?

Sıkıca tuttuğumuz bağlarımızı gevşetip çeşitli olasılıklarda kendimizle karşılaşma olanaklarını arayan “Birlikte, yabancıyız”, bizi bir araya getiren asıl şeyi görme ihtimalleri üzerinden bir anlatı inşa ediyor. 

 *Karl Raimund Popper, Daha İyi Bir Dünya Arayışı, Çev. İlknur Aka, YKY, Cogito, Sf. 29, 2019

** E. M. Cioran, Tarih ve Ütopya, Çev. Haldun Bayrı, Metis, Sf. 63, 2015

//

“Together We’re Stranger”

Vajiko Chachkiani – Senem Gökçe Oğultekin

01 – 14 / 10 / 2020

Non-profit contemporary art organization Monitor, supported by Spaces of Culture, brings together Vajiko Chachkiani and Senem Gökçe Oğultekin with the exhibition “Together, We’re Stranger” in the first event of its third year. The first of the Monitor exhibitions that can be seen through online channels this year, due to the pandemic, focuses on the struggle of the individual to get out of social ties and see the multiplicity in her/his own unity.

In his book “In Search of a Better World” Karl R. Popper speaks of the search for a better world as the cause behind organisms’ structuring nests, roofs and range of mountains. In this way, organisms find and discover new environments and change them.*  “Together, we are strangers” is the introduction part of a story in which we pursue what belongs to us, breaking away from what our selves represent, building on transferred memories.

Vajiko Chachkiani bases his work titled “Winter which was not there”, which he produced in 2017, on the metaphor of an individual trying to liberate from his/her own history. The monumental statue, unearthed from under the sea, travels tied to the back of a vehicle that belongs to the man sharing the same image with the statue. In this work, where we witness the destruction of the self, built on transferred memory; ruptures from the illusions on which existence depends take place with the find, collect, destroy stages. In this story, which draws  the profile of a person who moves away from what he represents and approaches to being himself, the burden of the transferred past is left behind on the road, travelled tied to a rope.

One of what E. M. Cioran tells in his book “History and Utopia” is that when we no longer have illusions about ourselves, then there will be no illusions about anyone else, as well. According to the author, the one who makes self-knowledge an objective for her/himself, s/he is now ready to face the dirty reasons behind her/his actions.** 

Senem Gökçe Oğultekin portrays an unrealized version within the possibilities between the two nations in her work titled “Dun / Home”, which she shot in Ani in 2017. In the video, we share the self discovery of two characters, one stranger and the other host, so as to understand and accept each other. What could fulfill the function of a bridge that no longer connects the two sides? Could watching the different species that continue to exist among the ruins, and realizing their way of being enable us to construct new ways of connection? Could the feeling that there are no two sides, that the stranger is just an illusion within us with the transmitted past, make all ways of connection unnecessary?

Loosening our tightly held ties and looking for opportunities to meet with ourselves in various possibilities, “Together, We’re Stranger” constructs a narrative through the possibilities of seeing the real thing that brings us together

* Karl Raimund Popper, Daha İyi Bir Dünya Arayışı – In Search of a Better World, CTranslated by İlknur Aka, YKY, Cogito, Sf. 29, 2019 

**E. M. Cioran, Tarih ve Ütopya – History and Utopia, Translated by Haldun Bayrı, Metis, Sf. 63, 2015