about

2018 yılında kurulan Monitor, kâr amacı gütmeyen İzmir merkezli video ve film gösterim oluşumudur. Sabit bir mekânı olmayan Monitor, mevcut sanat mekânları ve alternatif sergileme alanlarıyla işbirliği içerisinde güncel sanat odaklı gösterimler düzenlemektedir.


Monitor founded in 2018, is a non-profit Izmir based video and film screening organization. Monitor does not have a fixed space and organizes contemporary art-oriented displays in collaboration with existing art venues and alternative exhibition spaces.

Nursaç Sargon

Founding Director ⎜Curator