Karanlığı Taramak ⎜A Scanner Darkly

Please scroll down for English

Karanlığı Taramak
Aslı Çavuşoğlu – Noor Afshan Mirza ve Brad Butler
Büyük Kardıçalı Han, No: 225
30/11 – 14/12/2019
Açılış: 30/11/2019, 18:00

Kültür için Alan tarafından desteklenen Monitor, 30 Kasım – 14 Aralık tarihleri arasında Kardiçalı Han’da gerçekleştireceği “Karanlığı Taramak” isimli sergisinde Aslı Çavuşoğlu ve Noor Afshan Mirza ile Brad Butler ikilisinin çalışmalarını bir araya getiriyor.

“Hiçin, bitmemişliğin, cinayetin kusurunun izini bulmak için dünyanın gerçekliğini ortadan kaldırmak gerekir. Gizin pırıltısını bulmak için gerçekliğin ve dilin kütlesini yok etmek gerekir. Dilin sözcüklerini tek tek yok etmek, aynıyı aynıdan koparıp almak gerekir. Hiçin sürekliliğini sağlamak için, her gerçeklik parçasının ardında bir şeylerin kaybolması gerekir – yine de yok etme eğilimine boyun eğmeden gerçekleşmelidir bu; çünkü kaybolmanın canlılığını koruması, cinayetin izinin canlılığının koruması gerekir.”*

Aslı Çavuşoğlu, 2012 yılında Frieze Sanat Fuarı kapsamında ürettiği “Üç Perdelik Cinayet” çalışmasında, fuar alanını suç mahalli ve suç mahallindeki sanat eserlerinin incelenerek cinayetin aydınlatılmaya çalışıldığı adli laboratuvara dönüştürür. Bu çalışmada, geleneksel yöntemlerle aydınlatılmaya çalışılan cinayet, performansa, sanat eserleri ise kanıta dönüşmüştür. Fakat, aydınlatılması gereken durum, gerçeğin çözümlenmesinden geçmemektedir. Beton içine gömülen beden parçaları gibi, gizlenen, fiziksel olarak bulunduğunda ortaya çıkmaz. Olay örgüsünü kurmak ve cinayet sebebini kavramak için bakılması gereken yer olay mahallinde bulunmaz. Koleksiyonun ne anlama geldiği anlaşıldığında tüm sorular yanıtlarını bulur.

Cinayet er ya da geç aydınlatılır. Kusursuz cinayet yoktur. Her cinayet arkasında delil veya deliller bırakır. Çözülemeyen cinayetlerin arkasında ise farklı güçler, üzerinden yıllar geçse de bunun takibinde olanlar vardır. Bir sanat eseri bazen cinayete karışanlar için tehdit oluşturur. Böyle bir durumda sanatçı, karanlık metaforunu üretim metoduna dönüştürür. Karanlık, bize ilk çağrışım yaptığı şekliyle korku ve güvensizliği hissettirir. Kötü olayların vuku bulması karanlıkta daha olasıdır. Gördükleri, insanı yanıltır; fakat var olan durum, ışık açıldığında ortadan kalkmış olmaz. Buna karşılık, gizlenme ve güvende kalma durumları ön plandayken karanlık tercih edilendir. Korku veren, sığınağa dönüşür. Mirza ve Butler çiftinin 2012 yılında ürettiği çalışması “Hold Your Ground”, “nasıl akıllıca protesto edilir?” sorusundan yola çıkarak şekillenir. “Hold Your Ground”, yasaklı sözcüklerin arttığı, düşünce özgürlüğünden eser kalmayan yerlerde yaşamlarını sürdürenlere eleştirmek için alternatif bir yol önerir. Aynı varış noktasına, dolaylı bir güzergâh izleyip anayoldan sapıp zig zaglar çizerek ulaşmak, sesin kesilmemesi için tek kaçış yolu olabilir mi?

Noor Afshan Mirza’nın katılımıyla 30 Kasım’da Kardiçalı Han’da açılacak “Karanlığı Taramak”, 14 Aralık’a dek ziyaret edilebilecek.

*Jean Baudrillard, Kusursuz Cinayet, Çev. Necmettin Sevil, Ayrıntı Yay., İstanbul, sf. 16

—-

A Scanner Darkly
Aslı Çavuşoğlu – Noor Afshan Mirza & Brad Butler 30/11 – Büyük Kardıçalı Han, No: 225
30/11 – 14/12/2019
Opening: 30/11/2019, 06:00 pm
Monitor, supported by Spaces of Culture, gathers the works of Aslı Çavuşoğlu and Noor Afshan Mirza and Brad Butler couple in the exhibition entitled “A Scanner Darkly”. The exhibition can be visited at Kardiçalı Han (Inn) from 30 November to 14 December.
“To recover the trace of the nothing, of the incompleteness, the imperfection of the crime, we have, then, to take something away from the reality of the world. To recover the constellation of the mystery [secret], we have to take something away from the accumulation of reality and language. We have to take words from language one by one, take things from reality one by one, wrest the same away from the same. Behind every fragment of reality, something has to have disappeared in order to ensure the continuity of the nothing — without, however, yielding to the temptation of annihilation, for disappearance has to remain a living disappearance, and the trace of the crime a living trace.”**
In her work “Murder in Three Acts”, that she produced in the scope of Frieze Arts Fair, Aslı Çavuşoğlu turns the fairground into a crime scene and a forensic laboratory where pieces of art in the crime scene are examined for the sake of solving the murder. In this work, the murder, which is tried to be solved by conventional methods, turns into performance, and the pieces of art into evidence. However, the solution does not rely on analyzing the reality. Like the body pieces embedded in the cement, what is hidden cannot be revealed when it is physically found. The crime scene is not the place to examine in order to constitute the plotline and comprehend the reason of the murder. All questions are answered when the meaning of the collection is realized.

The murder is solved sooner or later. There is no perfect murder. Any murder leaves behind en evidence or evidences. There are other powers behind unsolved murders and others to follow the case even when years pass. A piece of art sometimes constitutes a threat against those involved in the murder. In such a case the artist turns the metaphor of darkness into a method of production. What we would initially associate with murder would be the feeling of fear and insecurity. Bad incidents are more probable to happen in darkness. What one sees can be misleading; but the existing situation does not disappear when the light is on. On the other hand, darkness can be preferred if hiding and remaining safe is the priority. What spreads fear turns into a shelter. “Hold Your Ground”, produced jointly by Mirza and Butler in 2012, is shaped basing on the question, “how can a smart protest be possible?”. “Hold Your Ground” offers an alternative way of criticism for those who live in places where forbidden words have increased and there is no trace of freedom of thought. Can it be the only escapeway to follow an indirect route, depart from the main road and zigzag to reach the same destination in order not to silence down?
“A Scanner Darkly” opens at Kardiçalı Han on November 30th with the participation of Noor Afshan Mirza, and will close with the talk with Aslı Çavuşoğlu and Mustafa Ergül on December 14th.

**Jean Baudrillard, The Perfect Crime, Translated by Chris Turner, Verso, London, New York, p. 7