Unutulan dünyada, dünyanın unuttuğu ⎮The world forgetting, by the world forgot

“Unutulan dünyada, dünyanın unuttuğu”

Niklas Goldbach – Berkay Tuncay

23/11 – 7/12/2020

Monitor, pandemi nedeniyle çevrimiçi sürdürdüğü 2020 programının son sergisinde Niklas Goldbach ve Berkay Tuncay’ın çalışmalarını bir araya getiriyor. “Unutulan dünyada, dünyanın unuttuğu” başlığını taşıyan sergi, dijital çağda bellek ve kaybolmayan belleğin insan psikolojisi üzerinde yol açabileceği etkilerini inceleyen bir anlatı sunuyor. 

21. yüzyıla az bir zaman kala teknolojinin etkilerini incelediği kitabında* Alvin Toffler, psikolojik bakımdan problemi olmayan milyonlarca insanın, zamanından önce gelecek olan gelecek yüzünden zorluk yaşayacağından bahseder. Toffler, bu aniden gelen geleceğin, toplumu yabansı bir topluma dönüştüreceğini öngörür. Beraberinde geçicilik kavramını da getiren gelecek, alışık olduğumuz duygu durumlarını ve sahip olduğumuz düşünce tarzını etkiler. Daha az zamanda daha çok karar vermesi gereken kişinin yaşamı, psikolojisiyle birlikte değişikliğe uğrar. Dışarıda hızla akan yaşam, insanı daha hızlı olmaya zorlar. Bu da yaşamdaki pek çok şeyin hızla tüketilmesini kolaylaştırır. 

Niklas Goldbach’ın geç kapitalist kültür ve bunun mimari yapılar üzerindeki etkisine odaklandığı “Form and Control“ serisinin 2017’de ürettiği üçüncü çalışması “The Foundry“de, günlük yaşamı hızlandırmaya çalışan bir teknolojiyle karşılaşırız. Mikro elektronik sektöründe üretim yapan fabrikaların yer aldığı Silikon Saksonya olarak adlandırılan bölgede  geçen çalışma, hızlı okuma tekniği ile evrenin tüm bilgisine sahip androidin zihnini bir araya getirir. En büyük çip üretim şirketlerinden biri olan Globalfoundries’in dış cephesinde gezinen görüntülere, çeşitli metinler eşlik eder. Bu metinler, teknolojinin hızına insanı yetiştirebilmek için ortaya çıkarılan okuma tekniği “spritz“ ile izleyiciye sunulur. Tespit noktaları farklı renklerle vurgulanmış kelimeler aynı hizada akarak insanın ortalama okuma hızını en az iki misli artırabilmesi için beyni eğitme görevi görür. “The Foundry“de yer alan metinler, Douglas Adams’ın “Otostopçunun Galaksi Rehberi“ serisindeki depresif robot Marvin’den alıntılardan oluşur. Toffler’ın teknolojinin yakıtı olarak gördüğü bilgi, Marvin’de sonsuz bir şekilde mevcuttur.  Marvin’in moralinin daima bozuk olmasının ardında, hafızasını kaplayanların hiçbirini unutamayacak şekilde tasarlanmış olması vardır.  

Çalışmalarında, internetin küresel toplum üzerindeki etkilerini inceleyen Berkay Tuncay, “Poems from Instant Messaging (ASMR)“ ismini taşıyan videosunu, hızla devam eden bilgi akışının sebep olduğu anksiyete problemlerinden yola çıkarak kurgular. Anlık mesajlaşma mecralarında kullanılan kısaltmalardan yola çıkarak alfabetik sıraya göre derlenen şiir, otonom duyusal meridyen tepki anlamına gelen ASMR tekniği ile Nynke Norberhuis tarafından performe edilir. ASMR fısıldama, tekrar etme, dokunma ve yavaşça vurma gibi yöntemlerle izleyen veya dinleyen kişiyi kaygı durumundan uzaklaştırıp rahatlamasını sağlar. Hem psikolojik hem fiziksel hislerin ortaya çıkmasına yol açan bu teknik, kalp ritmini yavaşlatıp meditatif etki yaratarak depresyonla başa çıkmada yardımcı oluyor. 

“Unutulan dünyada, dünyanın unuttuğu” isimli sergi, aşırı bilgi yüküne maruz kalmış zihnin iyileşmesi için olası yolları arar. 

* Alvin Toffler, Şok: Gelecek Korkusu, Çev. Selami Sargut, 1974, Altın Kitaplar Yayınevi

//

 “The world forgetting, by the world forgot”

Niklas Goldbach – Berkay Tuncay

23/11 – 7/12/2020

Monitor brings together the works of Niklas Goldbach and Berkay Tuncay in the latest exhibition of the 2020 program, which is carried out online due to the pandemic. The exhibition titled “The world forgetting, by the world forgot” presents a narrative that examines the possible effects of memory and non-fading memory on human psychology in the digital age.

Alvin Toffler mentions in his book*, where he examines the effects of technology shortly before the 21st century, that millions of people who do not have psychological problems will experience difficulties due to the future that will come before its time. Toffler predicts that this future that suddenly arrives will transform the society into a savage society. The future, bringing with it the concept of temporariness, affects our usual moods and our way of thinking. The life of a person, who has to make more decisions in less time, changes along with her/his psychology. The rapidly flowing life outside forces one to be faster. And this makes it easier to quickly consume many things in life.

In Niklas Goldbach’s 2017 work “The Foundry”, the third part of the series “Form and Control”, which focuses on late capitalist culture and its impact on architectural structures, we encounter a technology that tries to speed up daily life. The video, which is recorded in the region called Silicon Saxony, where the factories producing in the micro-electronics sector are located, brings together the speed reading technique and the mind of the android that has all the knowledge of the universe. Various texts accompany the external views of Globalfoundries, one of the largest computer chip producing companies. These texts are presented to the audience with the reading technique called “spritz” that has been created in order to train people to the speed of technology. The words, whose fixation points are highlighted in different colors, flow in the same line and serve to train the brain so that it can increase the average reading speed of the human at least twice. The texts in “The Foundry” consist of quotations from Douglas Adams’ depressive robot Marvin in “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”. The information that Toffler sees as the fuel of technology is endlessly available to Marvin. The reason why Marvin is always depressed is that he is designed in such a way that he cannot forget anything in his memory.

Berkay Tuncay, who examines the effects of internet on the global society in his studies, builds his video titled “Poems from Instant Messaging (ASMR)” on the anxiety problems caused by the rapidly proceeding information flow. The poem, which is compiled in alphabetical order based on the abbreviations used in instant messaging channels, is performed by Nynke Norberhuis with the ASMR technique, which means autonomous sensory meridian response. The ASMR provides relief from the anxiety state of the audience through methods such as whispering, repeating, touching and gently tapping. This technique, which leads to the emergence of both psychological and physical sensations, helps to cope with depression by slowing the heart rhythm and creating a meditative effect.

The exhibition titled “The world forgetting, by the world forgot” seeks possible ways to heal the mind that is exposed to information overload.

*AlvinToffler, Şok: Gelecek Korkusu, Çev. Selami Sargut, 1974, Altın Kitaplar Yayınevi